Pliki Worda i Open office. Procedura reklamacyjna.
Pliki Worda i Open office. Formularz reklamacyjny
Plik w formacje RTF. Zgoda na brak podpisu na fakturze VAT
Atest wpływu folii na żywność.
Deklaracja "Ocena organoleptyczna oraz badania migracji globalnej folii o symbolu FSP-TG8 i FSP-TM8 przeznaczonych do bezpośredniego kontaktu z żywnością"
str. 1
Deklaracja "Ocena organoleptyczna oraz badania migracji globalnej folii o symbolu FSP-TG8 i FSP-TM8 przeznaczonych do bezpośredniego kontaktu z żywnością"
str. 2